Ειδώλιο [Π 5718]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Πόλη Χανίων, Πήλινο σύμπλεγμα όρθιων μορφών σε εναγκαλισμό, τάφος , Ελληνιστική περίοδος (323-31 π.Χ.), Υ= 10,8 εκ. Πλ.= 6,8 εκ. Πχ.= 4 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Μαρκουλάκη Στ., Νινιού-Κινδελή Β., “Ελληνιστικός τάφος στα Χανιά” στα Πεπραγμένα Ε΄ Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ.Α΄, Ηράκλειο: 1985, 216-226.
Μαρκουλάκη Στ., Νινιού- Κινδελή Β. 'Ανασκαφή “Εμ. Μαθιουλάκη'”, Χανιά (Κυδωνία) Περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης, ΥΠΠΟΤ- ΚΕ' ΕΠΚΑ ΑΔ, 37 (1982)

Χρονολόγηση

323 π.Χ.
31 π.Χ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ= 10,8 εκ. Πλ.= 6,8 εκ. Πχ.= 4 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Στο ειδώλιο απεικονίζεται σύμπλεγμα δύο αγκαλιασμένων κοριτσιών με πολύπτυχους χιτώνες και ιμάτια. Το ειδώλιο προέρχεται από οικογενειακό τάφο με λαξευτούς θαλάμους (loculi) στο νεκροταφείο της αρχαίας Κυδωνίας και είναι προϊόν τοπικού εργαστηρίου, Η κατασκευή του έγινε με μήτρα ενώ το πίσω μέρος του είναι χειροποίητο με οπή εξαέρωσης. Το έκθεμα ανήκει στην Ελληνιστική περίοδο (τέλη 4ου- αρχές 3ου π.Χ.).
digital plan
espa
eu