Πρόχους [Π 2007]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά Σπήλαιο Πλατυβόλας, Μόνωτη σφαιρική πρόχους, με διακόσμηση «τεχνικής βούρτσας». Πρωτομινωική Ι περίοδος , Ύψος= 34,5 εκ. Διάμ.σώμ.=26,3 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Χρονολόγηση

Πρωτομινωική εποχή Ι
3200 π.Χ.
2600 π.Χ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Ύψος= 34,5 εκ. Διάμ.σώμ.=26,3 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Μόνωτη σφαιρική πρόχους. Στο σώμα φέρει διακόσμηση με την «τεχνική της βούρτσας». Προέρχεται από το Σπήλαιο της Πλατυβόλας και χρονολογείται στην Πρωτομινωική Ι περίοδο (3200/3000-2600 π.Χ).
digital plan
espa
eu