Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα [ΚΗ 1002]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Πήλινο πρισματικό σφράγισμα

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Δημοσιευμένο
Papapostolou, I. A., Godart, L., Olivier, J. P., 1976. Η Γραμμική Α στο μινωικό αρχείο των Χανίων. Incunabula Graeca, vol. LXVII. Roma: Gruppo Editoriale Internazionale.
GORILA, v. 3, p. 104 [Godart, L., Olivier, J. P., 1976. Recueil des inscriptions en Linéaire A. 3. Tablettes, nodules et rondelles édités entre 1975 et 1976. Études crétoises, XXI, 3, 1979. Athènes: École Française d’ Athènes].
Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Χρονολόγηση

1600 π.Χ.
1500 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα, αναρτώμενο μέσω διαμπερούς οπής στον κατά μήκος άξονα. Φέρει αποτύπωμα από φακοειδή σφραγιδόλιθο, στο οποίο απεικονίζεται παράσταση πληγωμένου ζώου, το οποίο προσπαθεί να αφαιρέσει βέλος από το πληγωμένο σώμα του. Οι άλλες δύο σφραγιστικές επιφάνειες φέρουν εγχάρακτα γραμμικά σημεία. Το σφράγισμα προέρχεται από ανασκαφή επί της οδού Κατρέ στο Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
digital plan
espa
eu