Καρποδόχη [Π 2006]
 image  image  image  image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Σύντομη περιγραφή

Χανιά Σπήλαιο Πλατυβόλας, Μόνωτη καρποδόχη. Εσωτερικά και εξωτερικά με στιλπνό καστανέρυθρο γάνωμα. Πρωτομινωική περίοδος ,Ύψος = 13,5 εκ. Διάμ.χείλους = 25 εκ.

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Godart, L., Tzedakis Y., 1992. Témoignages archéologiques et épigraphiques en Crète occidentale du Néolithique au Minoan récent IIIB. Incunabula Graeca, vol. XCIII. Roma: Gruppo Editoriale Internazionale.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Χρονολόγηση

Πρωτομινωική εποχή
3200 π.Χ.
2600 π.Χ.

Διαστάσεις

Ύψος = 13,5 εκ. Διάμ.χείλους = 25 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Καρποδόχη, στιλβωμένη, καλυπτόμενη, εσωτερικά και εξωτερικά, από ανοιχτόχρωμο καστανέρυθρο γάνωμα. Έχει βαθύ, ημισφαιρικό σώμα, με ελαφρά έξω νεύον χείλος, ψηλή, κωνική, κοίλη βάση και μικρή, οριζόντια, ταινιωτή λαβή κάτω από το χείλος. Το αγγείο προέρχεται από το σπήλαιο της Πλατυβόλας Χανίων και χρονολογείται στην Πρωτομινωική περίοδο.
digital plan
espa
eu