Άωτο κύπελλο [Λ 1052]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Σύντομη περιγραφή

Χανιά ,Σπήλαιο Πλατυβόλας, Άωτο κύπελλο από γκρίζο μάρμαρο με λευκές φλεβώσεις ,Πρωτομινωική περίοδος, Ύψος= 7 εκ Διάμ.= 9 εκ.

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υλικό

Μάρμαρο

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Warren, P.M. 1969. Minoan stone vases. Cambridge: Cambridge University Press.

Χρονολόγηση

Πρωτομινωική εποχή

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Ύψος= 7 εκ Διάμ.= 9 εκ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Λίθινο, άωτο κύπελλο, κατασκευασμένο από τοπικό, γκρίζο πέτρωμα με φλεβώσεις. Έχει επίπεδη βάση, ημισφαιρικό σώμα και έξω νεύον χείλος. Το αγγείο προέρχεται από το σπήλαιο Πλατυβόλας και χρονολογείται στην Πρωτομινωική περίοδο.
digital plan
espa
eu