Πήλινο, ενεπίγραφο δισκίο [ΚΗ 2055]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Πήλινο πρισματικό σφράγισμα.Απεικονίζεται γυναικεία μορφή με μακρύ λατρευτικό φόρεμα σε χορευτική στάση.Δεξιά της διμερής ιερή κατασκευή με δέντρο.Υστερομινωϊκή Ι

Χρονολόγηση

1600 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή Ι

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αδημοσίευτο
Papapostolou, I. A., Godart, L., Olivier, J. P., 1976. Η Γραμμική Α στο μινωικό αρχείο των Χανίων. Incunabula Graeca, vol. LXVII. Roma: Gruppo Editoriale Internazionale.
GORILA, v. 3, p. XX, 126 [Godart, L., Olivier, J. P., 1976. Recueil des inscriptions en Linéaire A. 3. Tablettes, nodules et rondelles édités entre 1975 et 1976. Études crétoises, XXI, 3, 1979. Athènes: École Française d’ Athènes], p. 134.
Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο, ενεπίγραφο δισκίο, με χαραγμένο σημείο ή ιδεόγραμμα της Γραμμικής Α΄ γραφής στη μία ελαφρά κοίλη επιφάνεια. Στην περιφέρεια του δισκίου διακρίνεται σφράγισμα από σφραγιδόλιθο. Στο σφράγισμα απεικονίζεται γυναικεία μορφή με μακρύ λατρευτικό ένδυμα σε χορευτική στάση και δεξιά της διμερές ιερό με δέντρο. Τα ενεπίγραφα, πήλινα δισκία λειτουργούσαν ως αποδείξεις για εισηγμένα αγαθά στο μινωικό γραφειοκρατικό σύστημα. Το συγκεκριμένο δισκίο προέρχεται από ανασκαφή επί της οδού Κατρέ στο Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
digital plan
espa
eu