Εισαγωγή

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε γενικό πληροφοριακό υλικό, μελέτες, διεθνή βιβλιογραφία και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η ενότητα αναπτύσσεται μέσα από συγκεκριμένη θεματολογία ταξινομημένη σε θεματικές υποενότητες.

Σκοπός των θεματικών ενοτήτων είναι να αυξήσουν τις δυνατότητες διανοητικής πρόσβασης των εκπαιδευτικών στο χώρο και στο στόχο του μουσείου και να στηρίξουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο τους σε σχέση με τα μουσειακά αντικείμενα αλλά και τις αρχαιολογικές πληροφορίες γύρω από αυτά.

Πρόκειται για αυτοτελείς θεματικές ενότητες στις οποίες, τόσο η παροχή αρχαιολογικών και ιστορικών γνώσεων όσο και οι προτεινόμενες καρτέλες ερωτήσεων που ακολουθούν στην ενότητα για τα παιδιά, λειτουργούν ως μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα.

Κάθε θεματική ενότητα εκτός από την πληροφόρηση προβάλει και αναδεικνύει μουσειακά αντικείμενα της Αρχαιολογικής Συλλογής Χανίων.

Οι θεματικές ενότητες που αφορούν τον εκπαιδευτικό, λειτουργούν  προπαιδευτικά για μια πιθανή επίσκεψη στο μουσείο όπου ο χρήστης θα μπορέσει να αναγνωρίσει το μουσειακό αντικείμενο στην πραγματική «συνάντηση» μαζί του μέσα στον μουσειακό χώρο. Παράλληλα αναδεικνύονται όλες οι πληροφορίες για την προσέγγισή του, π.χ. παρατήρηση, εξέταση, ερμηνεία .

Τα αρχαιολογικά αντικείμενα – μουσειακά εκθέματα που προβάλλονται στις θεματικές ενότητες αποτελούν τα ερεθίσματα για την εκπαίδευση των παιδιών. Η εμπλουτισμένη παρουσίαση των αντικειμένων παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα ώστε εκείνα να μπορούν να συλλέξουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και πραγματικότητα της αρχαιότητας, καθώς κάθε αντικείμενο τοποθετείται σε ένα πλαίσιο δράσης και καθημερινών ενεργειών της αρχαιότητας.

digital plan
espa
eu